วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

การเดินทาง กับเส้นทางสุดทรหด

ออกเดินทางจากเชียงรายแวะรับประทานอาหารกลางวันและ กาแฟฟินๆที่ ร้านดังชื่อ เรือนสามน้ำสี่ที่นี่หละปูน
จากบทความการท่องเที่ยวเขียนไว้อย่างน่าสนใจอยากไปเที่ยวสุดๆว่า"สวิตเชอร์แลนดืเมืองไทย"ประกอบคำอธิบายอีกยาวตามนี้ผมหรือจะอดได้ ชวนเพื่นไปหลายที่ไปไม่ถึงชักที่ แต่คราวนี้ตั้งใจมากและได้ไปเที่ยวสมใจครับ
• ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เป็นโครงการในพระราชดำริ ิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีกองกำลังต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้น และ พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป
• ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน• ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเี่ที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบางๆ ยิ่งเ็ป็นภาพที่สร้างความประทับใจแบบสุดๆ

เพื่อนร่วมทางผู้อารีกับกาแฟแสนอร่อยถูกใจ

เราจะไปปางอุ๋งทางอำเภอแม่แจ่มกลัวจะไปถึงเร็วเราแวะเที่ยวผาช่อก่อน จะมีภาพผาช่ออีกชุดครับ

เที่ยวผาช่อก็เดินทางขึ้นเส้นไปดอยอินทนนท์แต่เราเลี้ยวเข้าแม่แจ่ม

หลังจากค้างคืนแม่แจ่มเที่ยวดูจนทั่วก็เดินทางต่อสู่ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

เข้าเขตขุนยวม

ซุ้มเริ่มมีเอกลักษณ์ที่แปลกตา

จากขุนยวมก็ยังไม่ถึงต้องผ่านแม่ฮ่องสอนก่อน แตเราเมื่อยแวะแช่น้ำอุ่นที่บ่อน้ำร้อนกันอันตราย

ถนนมีแต่โค้งมากมายไม่ถึงชักที ต้องพลิกหน้าสองติดตามนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น